Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 08/11/2018

Ngày 29/12/2017, tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Lộc Trì khóa XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2018.

1.Mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên và tạo điều kiện phát triển nông nghiệp toàn diện đảm bảo an ninh lương thực, phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch có tiềm năng; phát triển tiểu thủ công nghiệp ở những vùng có điều kiện. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đạt tiêu chuẩn là xã nông thôn mới. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

a) Giá trị sản xuất                                                          : 691,970 tỷ đồng.

Trong đó:    Các ngành dịch vụ                                      : 168,09 tỷ đồng;

Công nghiệp - xây dựng                              :  142,53 tỷ đồng;

                    Nông - lâm - ngư nghiệp                            :  381,35 tỷ đồng.

b) Sản lượng lương thực có hạt                                      : 3.184 tấn.

c) Thu nhập bình quân đầu người                        : 42,49 triệu đồng .

d) Doanh thu du lịch                                             :6,5 tỷ đồng

đ) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                                     : 163,45 tỷ đồng

e) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn               : 4,346 tỷ đồng;

f) Tỷ lệ hộ nghèo                                                  : 8,55 %

g)Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng            : 9,3 %.

h)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên                                 : 0,85%/năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn  14,2 %

i) Tỷ lệ lao động qua đào tạo                                : 47 %.

j) Tạo việc làm mới trong năm:                                      :620 người.

k) Tỷ lệ hộ dùng nước sạch                                  : 92,5%

l) Số tiêu chí mới đạt chuẩn nông thôn mới                   : 2 (đạt 19/19 tiêu chí)

m)Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân                        : 100%

n) Tỷ lệ bao phủ rừng:                                          : 57,5 %

3. Các chương trình KTXH trọng điểm

a) Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

b) Chương trình cải cách hành chính.

c) Dự án phát triển nhà hàng, dịch vụ trên mặt nước đầm phá Cầu Hai.

d) Dự án phát triển du lịch sinh thái thác Nhị Hồ, thác trượt Thủy điện, thác Đá Dựng.

4. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu

a) Phát triển sản xuất

Ngành dịch vụ: Tạo các điều kiện để phát triển ngành dịch vụ, đa dạng các loại hình dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế gắn với cải thiện chất lượng dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương và phát triển kinh doanh.

Về du lịch: Tập trung các giải pháp cải thiện môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch và loại hình du lịch; tạo các điều kiện thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư hoàn thiện, mở rộng hệ thống hạ tầng vào các khu du lịch, điểm du lịch sinh thái đáp ứng yêu cầu của du khách.

Ngành công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như nghề may, đội tàu đánh bắt xa bờ góp phần nâng cao thu nhập, mức sống dân cư. Khuyến khích; tạo điều kiện mở rộng quy mô cơ sở sửa chữa tàu thuyền tại thôn Đông Hải, doanh nghiệp may tại thôn Trung Phước Tượng. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi khuyến công, khuyến ngư đối với các cơ sở nhằm đào tạo nghề, tăng thu nhập cho các lao động trên địa bàn.

Về sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, thâm canh tăng năng suất cây trồng, ổn định diện tích gieo trồng, chú trọng công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến tiêu thụ sản xuất . Xây dựng và phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Có hướng chuyển đổi hợp lý các loại cây trồng hợp lý với những vùng đất khô hạn, thiếu nước.

Chăn nuôi: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trang trại. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất. Quan tâm hỗ trợ các điều kiện cho các hộ tham gia dự án nuôi gà đệm sinh học, dự án Cải tạo và phát triển đàn bò lai; định kỳ đánh giá hiệu quả của các mô hình sản xuất.

Thủy sản: Quan tâm chỉ đạo tốt chương trình nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo quy trình, lịch thời vụ. Tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bắt xa bờ, hoạt động hậu cần biển phát triển. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con ngư dân phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống.

Lâm nghiệp: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng, khai thác rừng trồng đúng theo quy định; chăm sóc và khai thác cây cao su có hiệu quả; triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo kế hoạch. Đưa hoạt động của Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng vào hoạt động theo quy chế, có hiệu quả. Phát triển thêm hội viên tham gia nhóm trồng rừng gỗ lớn theo chuẩn FSC.

b)Quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, môi trường

Tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai trên địa bàn đặc biệt là các khu vực đã đưa vào quy hoạch, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai của công dân.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng điểm, chú trọng chương trình bảo vệ môi trường. Hoàn hành việc giao khoán cho tổ chức, nhóm hộ thực hiện việc thu gom rác thải theo đúng quy định góp phần giảm tỷ lệ rác thải, ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã.

c) Tài chính ngân sách

Phối hợp chặt chẽ với đội thuế số 01, đoàn chống thất thu của huyện, xã, các ban ngành đoàn thể trong việc thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu thu ngân sách và thu cố định tại địa phương như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các nguồn thu khác trong năm 2018.

d) Về văn hoá, xã hội

Giáo dục và đào tạo: Tăng cường công tác vận động số học sinh bỏ học đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là sau dịp tết Nguyên đán. Tăng cường các điều kiện để thực hiện giáo dục toàn diện, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp nhằm tiến đến công nhận đạt chuẩn quốc gia ở trường Trung học cơ sở.

Quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để phấn đấu đưa trường Trung học cơ sở Lộc Trì đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình của Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và phấn đấu đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2.

Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9,3%.

Tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và khống chế kịp thời các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Dân số, kế hoạch hoá gia đình: Ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Hoàn thành xây dựng cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên ở các thôn còn lại. Phấn đấu duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,85%, giảm sinh 0,2‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức 14%.

Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm bằng những hành động thiết thực, tạo bề nổi, nâng cao chất lượng thực hiện, phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở cơ sở gắn với các hoạt động văn hóa du lịch - dịch vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa và lễ hội văn hóa chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm. Phấn đấu xây dựng các cơ quan, đơn vị, thôn, làng còn lại đạt tiêu chuẩn văn hoá lần 2, lần 3, lần 4. Triển khai kịp thời các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương đến tận nhân dân.

Lao động và các chính sách xã hội: Tạo việc làm mới cho hơn 620 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo lộ trình, kế hoạch của UBND huyện.

Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ gia đình chính sách, người có công, huy động sự tham gia của cộng đồng giúp đỡ người neo đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách đến người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu xuất khẩu lao động trên địa bàn xã; khuyến khích các lao động, gia đình có lao động nước ngoài bảo lãnh, giới thiệu, giúp đỡ lao động địa phương đi xuất khẩu lao động.

e) Về chương trình xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện đề án, đồ án theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các phương án, các biện pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu năm 2018 đạt 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và môi trường, hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

f) Cải cách hành chính

Tiếp tục duy trì, hoạt động có hiệu quả hệ thống ISO 9001:2008 tại UBND xã, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND, kỷ luật, ký cương hành chính. Duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử xã.

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận tếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

g) Quốc phòng an ninh và công tác nội chính

Phấn đấu hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân đạt chỉ tiêu năm 2018. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên tuần tra về công tác an toàn giao thông nhằm hạn chế tai nạn xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ trực cơ quan, trực sẵn sàng chiến đấu.

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 3