Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thừa Thiên Huế ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao
Ngày cập nhật 15/05/2018

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.

Bộ tiêu chí nâng cao được áp dụng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 củaUBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, ngoài yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, văn hóa giáo dục, y tế,...Bộ tiêu chí nâng cao yêu cầu tiêu 2 tiêu chí quan trọng: chí thu nhập bình quân đầu người hàng năm phải đạt 1,2 lần so với mức đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lẹ hộ nghèo phải giảm còn không quá 2,5% 

Bộ tiêu chí nâng cao là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017 và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; là cơ sở để chỉ đạo,  đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020. 

Về phân công thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của tỉnh, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí nâng cao; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, chỉ đạo triển khai  xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; tổ chức đánh giá, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hằng năm theo đúng quy định.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 3