Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 15/05/2018

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND, quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nhưng không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.
Ngoài ra, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích còn là đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng, cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; đất khai hoang, đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được sử dụng vào các mục đích sau: Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn, bao gồm công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, chợ, nghĩa trang và công trình công cộng khác theo quy định của UBND tỉnh; đất để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; đất bồi thường bằng việc giao đất cho người có đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản thu hồi để xây dựng các công trình công cộng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quy định cũng quy định rõ việc thu hồi, bồi thường, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất; đối tượng, hình thức, thời hạn và mục đích cho thuê đất, cụ thể: 
Trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để thực hiện các mục đích nêu trên và các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng thì UBND cấp xã và người đang thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Việc chuyển mục đích để sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
Đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích chưa có kế hoạch sử dụng vào các mục đích công ích thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn cấp xã thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Trong thời hạn thuê đất, khi nhà nước có nhu cầu sử dụng thì người thuê đất phải trả lại đất, trường hợp người được thuê đất sử dụng đúng mục đích thì được bồi thường giá trị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; chi phí di dời vật kiến trúc; chi phí đầu tư vào đất còn lại. Đối với tiền thuê đất đã trả trước thì được hoàn trả tiền thuê đất đối với thời gian thuê đất còn lại chưa sử dụng.
Hộ gia đình, cá nhân cư trú và có hộ khẩu tại địa bàn cấp xã được thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn cho thuê đất không quá năm (05) năm, để sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản theo mục đích sử dụng đất hiện trạng. UBND cấp xã xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất. Xem chi tiết Quy định đính kèm.

Phú Bửu (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 2