Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng
Ngày cập nhật 07/05/2018

Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND công bố 10 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 07 TTHC thuộc lĩnh vực tôn giáo ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh.
10 TTHC, gồm: Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác; Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Phú Bửu (theo thuathienhue.gov.vn)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.203
Truy cập hiện tại 13