Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND, các ban ngành, cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong làm việc của...
Ngày 29/12/2017, tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Lộc Trì khóa XI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2018.
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động.
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND, quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng trên...
Ngày 14/5/2018, UBND huyện Phú Lộc đã có công điện về tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018 gửi các địa phương với nội dung như sau:
Ngày 18/4/2018, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã có Công điện số 1225 /CĐ-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong các dịp lễ lớn năm 2018.
Thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 5