Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 11/08/2020

Ngày 03/8/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3349/UBND-VX về việc chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND  ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập các thủ tục chi trợ cấp 01 lần, gồm 02 tháng (tháng 8 và tháng 9/2020) cho đối tượng Bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng tại gia đình theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chi trợ cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng tại nhà kể từ ngày 08/8/2020 và kết thúc trước ngày 28/8/2020, giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của đối tượng. Quyết toán kinh phí chi trả, phụ cấp, thù lao chi trả cho cán bộ chi trả theo quy định về sử dụng ngân sách nhà nước cấp.

Bưu điện huyện có trách nhiệm triển khai việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội 02 tháng (tháng 8 và tháng 9/2020) tại nhà người hưởng bảo trợ xã hội (theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) kể từ ngày 08/8/2020 và kết thúc trước ngày 28/8/2020. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá trình chi trả tại nhà, kịp thời giải đáp những vướng mắc. Tuyệt đối không tổ chức chi trả tập trung tại các điểm chi trả để tránh lây lan dịch. Quán triệt nhân viên chi trả, người nhận trợ cấp phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 02m trong suốt quá trình chi trả; trang bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn khi chi trả. Định kỳ 05 ngày báo cáo một lần bằng văn bản tiến độ chi trả trợ cấp tại nhà cho người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội, các vấn đề phát sinh, vướng mắc, kiến nghị về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về việc chi trả trợ cấp tại nhà người hưởng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng hàng tháng gồm 02 tháng (tháng 8 và tháng 9/2020) tại nhà để người hưởng trợ cấp, nhân dân được biết. Bố trí lực lượng Công an của địa phương cùng tham gia bảo vệ, quản lý nguồn kinh phí trợ cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước. Xây dựng lịch chi trả tại nhà, phân công người chi trả thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng. Quán triệt người chi trả, người nhận trợ cấp phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 02m trong suốt quá trình chi trả; trang bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn khi chi trả. Đối với những người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc đối tượng đang thực hiện cách ly hoặc giám sát y tế, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương có phương án chi trả kịp thời cho người hưởng, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn.

Định kỳ 05 ngày báo cáo một lần bằng văn bản tiến độ chi trả tại nhà trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, các vấn đề phát sinh, vướng mắc, kiến nghị về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết.

phuloc.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.203
Truy cập hiện tại 11