Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo
Ngày cập nhật 06/12/2019

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp xã).

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Văn phòng UBND cấp xã

Không có

- Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

- Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và  biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 4 giải quyết tố cáo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.948
Truy cập hiện tại 53