Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 20/06/2019

Ngày 18/06/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội: 19 TTHC.

- Lĩnh vực về Giáo dục và đào tạo: 05 TTHC.

- Lĩnh vực về Văn hóa và thể thao: 05 TTHC.

- Lĩnh vực về Y tế: 01 TTHC.

- Lĩnh vực về Nội vụ: 14 TTHC.

- Lĩnh vực về Nông ngiệp và phát triển Nông thôn: 05 TTHC.

- Lĩnh vực  về Tài nguyên và môi trường: 17 TTHC.

- Lĩnh vực về Tư pháp: 42 TTHC.

- Lĩnh vực  về Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện: 02 TTHC.

Danh mục TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Lĩnh vực Dân tộc: 02 TTHC;

- Lĩnh vực Người có công: 21 TTHC;

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 08 TTHC;

- Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02 TTHC.

Chi tiết cụ thể, xin vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.927
Truy cập hiện tại 56