Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày cập nhật 19/04/2019

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT

Tên TTHC

Lý do

Ghi chú

1.

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Đưa TTHC này ra khỏi danh mục TTHC công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định  không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

2.

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 

Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.911
Truy cập hiện tại 52