Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số
Ngày cập nhật 10/04/2019

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

1) Luật Bình đẳng giới năm 2006;

2) Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;.

3) Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

4) Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế.

 

 

Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.964
Truy cập hiện tại 58