Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngày 04/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương với thời hạn giải quyết là 60 ngày.

 

TT

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

 

Tên VBQPPL

quy định TTHC

 

Lĩnh vực Khuyến nông

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018  của Chính phủ về Khuyến nông

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm; 

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 60 ngày (trước ngày 30/11 hàng năm)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch.

Lệ phí:  Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông.

Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.947
Truy cập hiện tại 53