Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại quý I/2019
Ngày cập nhật 27/02/2019

Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì tiến hành tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộ Trì, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 22/02/2019 như sau:

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 242 hồ sơ

Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 250 phiếu, thu vào 209 phiếu

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

207

99,04%

2

0,96%

 

 

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

207

99,04%

2

0,96%

 

 

Bà: Đặng Thị Nỡ; Tư pháp-  hộ tịch (phụ trách lĩnh vực Chứng thực)

80

98,8%

1

1,2%

 

 

Bà Lê Thị Kim Loan, Tư pháp -Hộ tịch (phụ trách lĩnh vực hộ tịch)

109

99,1%

1

0,9%

 

 

Bà: Nguyễn Thị Nỡ, Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội

15

100%

 

 

 

 

Ông: Trương Văn Thuấn, Lĩnh vực Địa chính - nông nghiệp- xây dựng và môi trường

3

100%

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

209

100%

 

 

 

 

4. Hồ sơ thủ tục hành chính:

209

100%

 

 

 

 

Tên thủ tục hành chính :

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

34

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

7

100 %

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

29

100%

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

32

100%

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

7

100%

 

 

 

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1

100%

 

 

 

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

4

100%

 

 

 

 

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

7

100%

 

 

 

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

2

100%

 

 

 

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

1

100%

 

 

 

 

Cấp bản sao từ sổ gốc

67

100%

 

 

 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

3

100 %

 

 

 

 

Thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã họi hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

9

100 %

 

 

 

 

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

2

100 %

 

 

 

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

1

100%

 

 

 

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3

100%

 

 

 

 

 
Phú Bửu
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 58.977
Truy cập hiện tại 57