Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Việc thực hiện Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, phải được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện; bảo đảm thực hiện đồng bộ với cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng lãng...
Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người...
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thú tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy...
Ngày 03/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã,...
Từ ngày 17/2 - 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến được giảm 50% cước chuyển phát.
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã...
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 được công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND tỉnh vào sáng nay 02/01/2020, UBND huyện Phú Lộc dẫn đầu bảng xếp hạng...
Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 59.005
Truy cập hiện tại 58