Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường,...
Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2462/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên...
Ngày 18/06/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Thực hiện Công văn số 1436/UBND-NV ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về thực hiện sáng kiến nhằm duy trì, nâng cao chất lượng một số nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện công tác CCHC năm 2019. Ủy ban nhân dân...
Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì tiến hành tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộ Trì, từ ngày 01/12/2018...
Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn...
Theo kết quả chỉ số CCHC 2018 vừa được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố thì tỉnh Thừa Thiên Huế xếp vị thứ 16 trên toàn quốc, tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2017.
Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã...
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 41.678
Truy cập hiện tại 44