Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà...
Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Ngày 07/01/2021, UBND xã Lộc Trì đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Uỷ ban nhân dân xã Lộc Trì.
Căn cứ Kế hoạch số 5826/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về Cải cách hành chính huyện Phú Lộc năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày...
Căn cứ Kế hoạch số 5876/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về triển khai Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng nhân dân...
Ngày 06/10/2020, UBND xã Lộc Trì đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc Công bố lại (lần 4) Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Lộc Trì.
Ngày 12/5/2020, UBND xã Lộc Trì đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc công bố lần 3 hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Lộc Trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.657
Truy cập hiện tại 18