Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Sáng ngày 17/6, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.
Ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1439/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ...
Việc thực hiện Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, phải được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện; bảo đảm thực hiện đồng bộ với cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng lãng...
Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người...
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thú tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy...
Ngày 03/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.940
Truy cập hiện tại 8