Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên...
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã...
Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND...
Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên...
Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà...
Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Ngày 07/01/2021, UBND xã Lộc Trì đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Uỷ ban nhân dân xã Lộc Trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 7