Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 12/01/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;  UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau: 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 01

14/01/2021

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

21/01/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

28/01/2021

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 02

04/02/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

25/02/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 3

04/3/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

11/3/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

18/3/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

25/3/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 4

08/4/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

15/4/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

22/4/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

29/4/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 5

06/5/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

13/5/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

20/5/2020

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

27/5/2020

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 6

03/6/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

10/6/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

17/8/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

24/6/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 5