Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 12/01/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;  UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau: 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 01

14/01/2021

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

21/01/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

28/01/2021

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 02

04/02/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

25/02/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 3

04/3/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

11/3/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

18/3/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

25/3/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 4

08/4/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

15/4/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

22/4/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

29/4/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 5

06/5/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

13/5/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

20/5/2020

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

27/5/2020

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

Tháng 6

03/6/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

10/6/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

17/8/2021

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

24/6/2021

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân

 

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.657
Truy cập hiện tại 18