Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc công khai danh sách, hỗ trợ các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1)
Ngày cập nhật 27/04/2020

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19;

Căn cứ hướng dẫn số 298/HD-LĐTBXH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Phòng LĐ-TB&XH về triển khai rà soát, lập hồ sơ trình thẩm định các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQCP;

Căn cứ Thông báo công khai danh sách, hỗ trợ các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên thuộc hộ nghèo,hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1) do Phòng Lao động-TB&XH huyện Phú Lộc thẩm định các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1);

UBND xã Lộc Trì tổ chức thông báo công khai danh sách được thụ hưởng tại UBND xã, các thôn. (chi tiết có Phụ lục đính kèm).

 Thời gian niêm yết công khai: 03 ngày liên tục từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2020.

Vậy UBND xã xin thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn được biết. Mọi thông tin phản hồi của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình liên quan đến sự việc nêu trên đề nghị gửi văn bản về UBND xã Lộc Trì hoặc thông tin qua số điện thoại: 02343628693 trước ngày 26/4/2020.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 3