Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 07/01/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;  UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 01

22/01/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

31/01/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

Tháng 02

13/02/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

Tiếp công dân cùng với PCT. UBND huyện

26/02/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Trung Phước Tượng

 

Tháng 3

12/3/2020

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

27/3/2020

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Thôn Đông Lưu

 

Tháng 4

16/4/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

28/4/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Đông Hải

 

Tháng 5

14/5/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

29/5/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Thôn Trung An

 

Tháng 6

11/6/2020

Đ/c Cái Trọng Như– Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

26/6/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Lê Thái Thiện

 

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 47.338
Truy cập hiện tại 91