Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 16/06/2021

Trên cở sở Hội nghị tổng kết đánh giá, công bố xếp hạng cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp quán triệt và triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến toàn thể cán bộ, công chức và các bộ phận chuyên môn Ủy ban nhân dân xã. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 vào ngày 28 /01/2021.

Nhằm đưa công tác CCHC vào nề nếp, phát huy được hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại cho tổ chức, công dân; UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Lộc Trì năm 2021; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử xã, thường xuyên cập nhật các thông tin về cải cách hành chính, thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, treo các pano, áp phích, phát tờ rơi có nội dung về cải cách hành chính...Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của tổ chức và nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Ủy ban nhân dân xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng tại Bộ phận TN&TKQ hiện nay gồm 181 TTHC. Trong đó

-Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: 102 TTHC;

-Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 79 TTHC.

Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân không nhận được trường hợp khiếu nại cũng như các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc phát phiếu khảo sát; trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện 521 phiếu khảo sát đối với các công chức tại Bộ phận TN&TKQ xã, qua kết quả khảo sát các ý kiến đánh giá đều hài lòng với thái độ phục vụ, kết quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện công khai xin lỗi 23 trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận TN&TKQ xã đã tiếp nhận, giải quyết 587 hồ sơ; Trong đó hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả 562 hồ sơ, đúng hạn 525/562 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,4%, quá hạn 37/562 hồ sơ, đạt tỷ lệ 6,6 %; hồ sơ đang giải quyết 25 hồ sơ, trong hạn 22/25 hồ sơ, đạt tỷ lệ 84%, đang giải quyết quá hạn 4/25 hồ sơ, đạt tỷ lệ 16%.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 5