Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC tại Bộ phận TN&TKQ 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 16/06/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ 08/12/2020 đến 07/6/2021) đã thực hiện phát ra và thu vào 521 phiếu khảo sát đối với các công chức tại Bộ phận TN&TKQ.

a) Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

 Nơi đón tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được công dân, tổ chức đánh giá rất hài lòng với 521/ 521phiếu khảo sát, đạt tỷ lệ 100 %

b) Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đánh giá rất hài lòng 521/521 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

c) Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính số phiếu rất hài lòng 507/521phiếu, đạt tỷ lệ 97,3%

d) Thủ tục hành chính: Tất cả các công dân, tổ chức đều rất hài lòng với thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính, số phiếu khảo sát đánh giá TTHC đơn giản là 521/521phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

TIÊU CHÍ

               Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

521

100%

 

 

 

 

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

521

100 %

 

 

 

 

Bà: Đặng Thị Nỡ; Tư pháp-  hộ tịch (phụ trách lĩnh vực Chứng thực)

467

100%

 

 

 

 

Bà: Nguyễn Thị Nỡ, Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội

54

100%

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

521

100%

 

 

 

 

4. Hồ sơ thủ tục hành chính:

521

100%

 

 

 

 

Tên thủ tục hành chính :

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

02

100%

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

121

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

26

100 %

 

 

 

 

Đăng ký lại khai tử

0

 

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

34

100%

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

74

100%

 

 

 

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

25

100%

 

 

 

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

38

100%

 

 

 

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

23

100%

 

 

 

 

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

69

100%

 

 

 

 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực

15

100%

 

 

 

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

05

100%

 

 

 

 

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng dất, nhà ở

03

100%

 

 

 

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

34

100%

 

 

 

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

05

100 %

 

 

 

 

Thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng.)

29

100 %

 

 

 

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

10

100%

 

 

 

 

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

05

100%

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

04

100%

 

 

 

 

 
Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 4