Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thực hiện TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 30/06/2020

Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 2719/UBND-KSTT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Bộ phận Địa chính - xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định nêu trên; tiến hành rà soát, xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trình lãnh đạo phê duyệt theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã theo dõi, giám sát quá trình thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ Môi trường đảm bảo theo đúng quy trình quy định; đồng thời, niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử xã.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 3