Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 03 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công
Ngày cập nhật 19/06/2020

Ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1439/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC) bao gồm: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh; Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh. 02 TTHC nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động - TBXH.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (01 TTHC) bao gồm: Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia. TTHC nêu trên thuộc Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;  thay thế TTHC số 85 của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 67.045
Truy cập hiện tại 8