Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 07/01/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;  UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 01

22/01/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

31/01/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

Tháng 02

13/02/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

Tiếp công dân cùng với PCT. UBND huyện

26/02/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Trung Phước Tượng

 

Tháng 3

12/3/2020

Đ/c Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

27/3/2020

Đ/c Cái Trọng Như - Chủ tịch UBND xã

Thôn Đông Lưu

 

Tháng 4

16/4/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

28/4/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Đông Hải

 

Tháng 5

14/5/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

29/5/2020

Đ/c Cái Trọng Như – Chủ tịch UBND xã

Thôn Trung An

 

Tháng 6

11/6/2020

Đ/c Cái Trọng Như– Chủ tịch UBND xã

Phòng Tiếp công dân xã

 

26/6/2020

Đ/c Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã

Thôn Lê Thái Thiện

 

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.940
Truy cập hiện tại 7