Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức kỳ họp HĐND xã Lộc Trì lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 07/01/2020

Ngày 30/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Lộc Trì đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2020 đồng thời miễn nhiệm và bầu cử các chức danh của HĐND & UBND xã.

Tại phiên họp thứ nhất, HĐND xã đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Cái Xuân Lạng, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với bà Đặng Thị Như Quỳnh, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Lê Phú Lượng.

Tại kỳ họp đã bầu cử các chức danh của HĐND & UBND, bà Đặng Thị Như Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Lộc Trì nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Đặng Quang Hòa - Trưởng Công an xã, Ủy viên UBND xã Lộc Trì.

Tại phiên họp thứ hai, HĐND xã đã họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2020. Trong năm 2019, có 12/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, các mô hình khuyến nông lâm, ngư, các chương trình, dự án phát triển sản xuất được triển khai trên địa bàn, nông dân được tập huấn các kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất;

Ngành dịch vụ du lịch được quan tâm đầu tư hơn, chất lượng phục vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân;

Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã trong năm cơ bản hoàn thành, các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch;

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng đến nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân yên tâm sản xuất và tạo động lực để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tại địa phương.

Các chính sách cho các đối tượng chính sách, có công, đối tượng khó khăn, các hộ đồng bào dân tộc được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội;

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên và tạo điều kiện phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch có tiềm năng; phát triển tiểu thủ công nghiệp ở những vùng có điều kiện; Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo; giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; Giữ vững và nâng cao các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, tiến tới xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.940
Truy cập hiện tại 6