Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Trì
Ngày cập nhật 18/05/2020

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Trì trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại xã và các bộ phận chuyên môn thực hiện các công việc sau:

- Các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Tăng cường số hóa hồ sơ, cập nhật hồ sơ giải quyết hàng ngày lên phần mềm, khắc phục một số hồ sơ còn trễ hẹn. Đẩy mạnh nhận hồ sơ giao dịch TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích;

- Hàng tháng, quý tổ chức đánh giá kết quả giải quyết TTHC và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập (nếu có); lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa hiện đại xã;

- Cán bộ đầu mối ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các công chức chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, TTHC;  

- Công chức phụ trách cải cách hành chính, đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên theo dõi,rà soát các TTHC thay đổi, bổ sung, phối hợp với các công chức chuyên môn xây dựng quy trình giải quyết TTHC kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên theo dõi các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 5