Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố kết quả bầu cử HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 31/05/2021
Lễ khai mạc cuộc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 03

Sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử xã Lộc Trì ban hành Nghị quyết 21/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Lộc Trì khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tổng số đại biểu ấn định cho HĐND xã là 25 đại biểu, tổng số người ứng cử là 43 người, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND xã là 25 người, tổng số cử tri trong danh sách là 6.989 người, tổng cử tri đã tham gia bầu cử là 6.989 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách là 100 %.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã, trong ngày bầu cử 23/5, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã diễn ra nghiêm túc, đúng luật, toàn thể Nhân dân, cán bộ và Đảng viên rất phấn khởi trong ngày hội của toàn dân.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đi bầu được đo thân nhiệt, hướng dẫn quét mã QR, đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu 2m, di chuyển để bỏ phiếu theo hướng 1 chiều, đảm bảo y tế trong công tác bầu cử.

Đúng 19 giờ ngày 23/5, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn xã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lộc Trì khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (xếp theo tỷ lệ phiếu từ cao xuống thấp) như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên

 

Số

phiếu hợp lệ

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm: thôn Lê Thái Thiện.

Lê Phú Bửu

 

 

636

579

91,03

Cái Nữ Hồng Nhung

537

84,43

Nguyễn Thị Phúc Lành

512

80,50

Trần Minh Đức

482

75,80

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: thôn Đông Hải

Nguyễn Phước Toàn

 

 

878

875

99,66

Trần Thị Mai

855

97,38

Trần Long

811

92,37

Bùi Văn Lực

710

80,87

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: thôn Đông Lưu

Trần Thanh Tân

1663

1548

93,08

Mai Văn Hùng

1454

87,43

Lê Ngọc Dũng

1188

71,44

Nguyễn Huyến

1081

65,00

Nguyễn Thị Bích Chi

1019

61,27

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: thôn Cao Đôi Xã + Trung An.

Cái Trọng Như

1306

1171

89,66

Lê Quang Vinh

1106

84,70

Trương Văn Thuấn

1056

80,86

Lư Bá Khánh

981

75,11

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: thôn Hòa Mậu

Đặng Thị Như Quỳnh

1296

1243

95,91

Đặng Quang Hòa

1186

91,51

Trương Ngọc Ly

1186

91,51

Phan Lũy

1113

85,80

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm: Thôn Trung Phước Tượng

Cái Xuân Lạng

1098

949

86,43

Lê Văn Trung

939

85,52

Trương Thị Cam

836

76,14

Lưu Bình Hùng

748

68,12

 

 

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 91.509
Truy cập hiện tại 6