Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đại hội Mặt trận xã Lộc Trì nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày cập nhật 02/04/2019

Ngày 29/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Lộc Trì đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, UBMTTQVN xã Lộc Trì luôn bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động của UBMTTQVN huyện đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động. Công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Lộc Trì không ngừng được củng cố và phát triển...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được sức mạnh của toàn dân. Người dân đã đóng góp ngày công lao động, tiền, đất đai, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ văn hóa, giáo dục, sản xuất và dân sinh. Trong đó, đã vận động bà con nhân dân đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù và xây dựng nhà văn hóa thôn …

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của UBMTTQVN xã Lộc Trì và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Trì khóa IX gồm 37 vị, 6 vị đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Trì khóa XI đã hiệp thương dân chủ cử 01 vị Chủ tịch, 01 vị Phó chủ tịch, 03 vị Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận xã.

Phú Bửu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 66.967
Truy cập hiện tại 6