Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
Ngày cập nhật 15/02/2019

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được thực hiện theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, gồm:  Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên năm 2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Phú Bửu (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 71.940
Truy cập hiện tại 10